Skip to Content

slide1

Tegnsprogstolkning i hele Syddanmark

Gitte Juul arbejder indenfor alle områder hvor døve, døvblinde, døvblevne, tunghøre og CI-brugere har brug for tolk. Gitte Juul yder en professionel service, hvor forståelse, kvalitet og etik står øverst på listen.

Hør nærmere