Hos Gitte Juul tilbydes tolkning indenfor nedenstående former for døve, døvblinde og svært tunghøre;

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik og sætningskonstruktion/ordstilling, som er anderledes end dansk. Tegnsprog udtrykkes visuelt med bevægelser, gestus og mimik.
Og tegnsprog er ikke internationalt.

Tegnstøttet Kommunikation følger talesproget

Tegnstøttet Kommunikation (TSK) er en kommunikationsform, der anvender en blanding af tegn, Mund-Hånd-System (MHS) og håndalfabetet(HA) samtidig med dansk talesprog. Dansk talesprog er det bærende sprog, og tegnene er en ekstra støtte til det, der kan mundaflæses.

Taktilt tegnsprog bruges i kommunikation med døvblindblevne

Taktilt og visuelt tegnsprog er grundlæggende det samme sprog, men med en række tilpasninger. Taktilt tegnsprog og haptisk kommunikation anvendes især af og med døvblinde, som er født døve og som senere gradvist har mistet synet. I stedet for at opfatte tegnsproget med synet, kommunikerer denne gruppe døvblindblevne ved at føle tegnsproget med hænderne.

Mund-hånd-system støtter mundaflæsning

Mund-hånd-system (MHS) kombinerer talesprog med en række håndstillinger, der viser konsonanternes lyde. MHS er således en støtte til mundaflæsning.

Håndalfabet

Hvert bogstav i håndalfabetet har en håndstilling, der repræsenterer bogstavet. Håndalfabetet anvendes typisk til at stave person- og stednavne eller ord, der ikke findes noget tegn for. Håndalfabetet indgår i tegnsprog og tegnstøttet kommunikation.

Fremmedssprog

Ved tolkninger på andet sprog end dansk, f.eks. tysk, engelsk, Svensk tolkes der til dansk tegnsprog.