Takster og Vilkår

Prisen og vilkår pr tolketime følger den ordinære takst som p.t. fastsættes af CFD.

Zone inddelingen følger Den Nationale Tolkemyndigheds zoneinddeling.

Der faktureres for minimum én time, herefter pr. påbegyndt halve time.

Øvrige vilkår

To-tolkeopgave
Når en opgave kræver to tolke beregnes prisen som for to individuelle tolkninger.

Akut behov for tolkning
Ved akut tolkebehov opkræves betaling for minimum 4 timers tolkning til gældende zonetakst.
Kontakt mig på +45 2665 5598 ved opkald eller SMS.

Afbestilling:

Afbestilling skal ske på e-mail eller SMS. Bestilte tolkninger kan aflyses indtil onsdag kl. 9 i ugen forinden tolkningen. For tolkninger, der aflyses efter fristen, opkræves administrationstillæg, tolketimeprisen, zonetillæg, dog reduceret, når opgaven aflyses, samt eventuelle særlige tillæg.